Knihy

DIANETIKA - Nájdete tu štruktúru a kompletný popis reaktívnej mysle – dosiaľ neznámeho zdroja nočných môr, nezmyselného strachu, rozrušení a neistôt, ktoré zotročujú človeka. Tu sa dozviete ako sa ich zbaviť.

Viac>>

ZÁKLADY MYSLENIA - Konečným cieľom nie je obrátiť celú existenciu v ničotu alebo oslobodiť každého z akýchkoľvek pascí všade naokolo. Cieľom Scientológie je umožniť človeku žiť lepší život podľa jeho predstáv a so svojimi druhmi hrať lepšiu hru.

Viac>>

SEBAANALÝZA - Prekážky v živote sú v skutočnosti len tiene. Naučte sa poznať samého seba, nie iba vaše tiene.

Viac>>

CESTA KU ŠŤASTIU - Vaše vlastné prežitie môžu ohrozovať zlé skutky ľudí okolo vás. Vaše vlastné šťastie sa môže vďaka nečestnosti a zlému správaniu ostatných zmeniť na nešťastie a zármutok. V tejto knihe nájdete návod, ako bez príliš veľkej námahy môcť prežívať a viesť hodnotnejší život.

Viac>>

NOVÝ POHĽAD NA ŽIVOT – Je možné byť šťastný? Dve pravidlá pre šťastný život, ako odhaliť antisociálnu osobnosť, príčinu konfliktov, čo je podstatou vašej integrity, dôvod prečo žijeme a predpoklady pre úspech – odpovede na tieto aj iné vaše otázky nájdete v tejto knihe.

Viac>>

PROBLÉMY PRÁCE - Od čoho závisí prežitie firmy? Ako zastaviť zmätok v práci ? Čo je tajomstvom dobre odvedenej práce ? Ako sa dá zvýšiť produktivita ? Ako získať opäť chuť do práce a radosť z nej , Na všetky tieto otázky a iné ďalšie nájdete v tejto knihe.

Viac>>

DIANETIKA: POVODNÁ ŠTÚDIA - V tejto knihe nájdete opis prvých základných objavov a rovníc Dianetiky. Táto kniha nebola určená pre oficiálne publikovanie. Pôvodný rukopis koloval len medzi vybranými priateľmi, no odozva bola dramatická. Texty sa začali kopírovať a šíriť až kým dopyt neuspokojila ďalšia kniha...

Viac>>

PRÍRUČKA PRE PRECLEAROV - Je to návod na sebaprocesing, ktorý posúva človeka z pozície efektu do pozície príčiny a nachádzajú sa tu odpovede na to, aký je ideálny stav bytia, cieľ človeka, fungovanie a účel mysle a axiómy o tom, čo život ako taký robí.

Viac>>

DIANETIKA: VÝVOJ VEDY - Optimálny počítač je vec, ktorú ste mnohí z vás už niekedy možno študovali. Predstaviť si takýto počítač môže byť v prvom momente trochu ohromujúce. Ale takýto stroj vskutku existuje. Dnes sú ich v prevádzke miliardy a mnoho, mnoho ďalších miliárd sa ich v minulosti vytvorilo a používalo. V skutočnosti vlastníte jeden aj vy. Zaoberáme sa tu totiž ľudskou mysľou.

Viac>>

DVD

DIANETIKA - Toto DVD opisuje v dnešnej dobe najúčinnejšiu a najrozšírenejšiu vedu o mysli. Odhaľuje – použitím jednoduchých výrazov, ktorým môžete porozumieť – jediný zdroj stresu, napätia, depresie, psychosomatických chorôb, nutkania...

Viac informácií>>

ZÁKLADY MYSLENIA - V tomto jedinečnom filme - Scientológia: Základy myslenia - sa vydáte na pozoruhodnú cestu, na ktorej majstrovsky zvládnete nástroje života a získate ten najdôležitejší objav aký kedy učitiníte - poznanie seba samého.

Viac informácií>>

PROBLÉMY PRÁCE - Život je zo siedmich desatín práca, z jednej desatiny rodina, z jednej desatiny politika a z jednej desatiny odpočinok. Tu uvidíte, ako je Scientológia uplatňovaná na týchto podstatných sedem desatín existencie.

Viac informácií>>

SCIENTOLOGICKÁ PRÍRUČKA - Každodenné životné ťažkosti a výzvy sa môžu zdať príliš veľké. Či už sa jedná o rozbité vzťahy, problémy s dosahovaním vašich cieľov alebo zlyhané manželstvo, kde sa obrátite o pomoc?

Viac informácií>>

CESTA KU ŠŤASTIU - Sfilmovaná verzia knihy prináša pôsobivé a živé vizuálne stvárnenie každého z dvadsaťjeden pravidiel Cesty ku šťastiu.

Viac informácií>>